WwwAjans

E TUYS SİSTEMİ UYGULAMAYA BAŞL

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yeni Teşvik Sistemi açıklandı, detaylar için tıklayın.  

TÜRKİYE 6 BÖLGEYE AYRILDI

Yeni Teşvik Sistemi ile 6 Bölge, detaylar için tıklayın.

ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

Bölgeler itibari ile "Asgari Yatırım Tutarları", detaylar için tıklayın.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ TEŞVİKLERİ

Demir çelik sektöründe teşvik edilen ürünler, detaylar için tıklayın. 

The Framework of New Investmen

TAVUK DÜNYASI

Hizmetlerimiz
EKONOMİ BAKANLIĞI-YATIRIM TEŞVİK
EKONOMİ BAKANLIĞI-İHRACAT
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İTHAL İZİNLERİ
MARKA ve PATENT
Turizm Yatırım İşletme Belgesi Revizesi

Yatırımı İzin veya İşletme Belgesi Değişiklik Talepleri

Firmanız adına tanzim edilmiş Turizm Yatırım İzin belgesi veya yatırım kapasite değişikliği ile ilgili revize talepleridir.

Değişikliklerle ilgili detaylı bilgiler, süreçler ve gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur.

Kurum, başvuru için ek bilgi veya belgeler talep edebilmektedir.

Yatırımı Belgesinin Turizm İşletmesi Belgesine Çevrilmesi

Turizm Yatırım İzin Belgesinin, işletme aşamasına geçilmiş olması sebebiyle Turizm İşletme Belgesine dönüştürülmesidir.

Gerekli Belgeler                   :

1.           Başvuru dilekçesi  

2.           Rapor

3.           Ticaret sicili gazetesi

4.           İmza sirküleri

5.           Vergi Levhası

6.           İşyeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Belge veya Plaket Zayii Talebi

Turizm Yatırım veya İşletme İzin Belgesini veya plaketin kayıp edilmiş olması halinde yenisinin alınması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler                   :

1. Başvuru dilekçesi  

2.  Kayıp İlanı

a. Belge Kayıp İlanı

b.Plaket Kayıp Tutanağı

Belge Devir Talebi

Turizm yatırım ve işletmeleri Bakanlık onayı alınmaksızın devredilemez ve kiraya verilemez.

Bu sebeple devir eden ve devir alan firma/şahısların beraber başvuru yapması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler                   :

1.           Başvuru dilekçesi  

2.           Ticaret sicili gazetesi

3.           İmza sirküleri

4.           İşletme Belgesi Aslı

5.      Vergi Levhası

6.      İş yeri Açma Çalışma Ruhsatı

7.        Belge ve plaket Harcı Makbuzları   

 

İsim Değişikliği Talebi

Turizm yatırım ve işletmeleri, belgesinde yer alan bilgilerden farklı tanıtımda bulunamazlar.
Talep edilen isim, Bakanlıkça değerlendirildikten sonra, uygun görülmesi halinde yeni isimle belge düzenlenir.

İsim değişikliği talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a)    Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.

b)    İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir.
Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

c)     Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler.
Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

 
İsim Tadilat / Tür / Sınıf / Kapasite Değişikliği Talebi

Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgeli tesislerin bünyelerinde yapılan ve tesisin kapasitesini etkileyen tüm değişiklikler için Bakanlığımıza bilgi verilmesi zorunludur. Turizm yatırımı belgeli tesisler için yapılan tadilat başvuruları incelenerek uygun bulunanlara makam onayı ile yeni yatırım belgesi düzenlenir.

Başvurun incelenmesi ve uygunluğu halinde, belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben talebe uygun turizm belgesi düzenlenir.

Turizm Belgeli tesislerde; verilen süre içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yetkili dairelerden olumsuz görüş gelmesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı kanunun 34. maddesi (E) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Gerekli Belgeler                   :

1.     Başvuru dilekçesi  

2.     Rapor

3.     İmza sirküleri

4.     İşletme Ruhsatı

5.   Vergi Levhası

Sınıflandırma Değişiklik Talebi

Sınıflandırma çalışmaları; tesisin tür ve/veya sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemelerin standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı puanlama sistemine dayalı formlar ile yapılır.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere;
yeni sınıfının gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir.

Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler puanlandırılır.
Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez. 

Diğer Tesis Türleri :
Pansiyonlar, Kampingler, Apart Otel, İkinci Konut, Oberj, Av, Spor Tesisi, Hosteller, Yüzer Otel, Yüzer Lokanta, Yayla Evleri, Müstakil Eğlence Yeri, Barlar, Eğlence Merkezleri, Havuzlar, Plaj Tesisleri, Kongre Ve Sergi Merkezleri, Temalı Park, Golf Tesisi, Günübirlik Tesisler, Mola Noktası, Terminal Hizmetler, Özel Belgeli Tesisler

Anıt Caddesi Şakak Apt. No:8/13 06580, Tandoğan / ANKARA | bilgi@anadolumusavirlik.com | (312) 212 73 20 | (312) 212 73 44