WwwAjans

E TUYS SİSTEMİ UYGULAMAYA BAŞL

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yeni Teşvik Sistemi açıklandı, detaylar için tıklayın.  

TÜRKİYE 6 BÖLGEYE AYRILDI

Yeni Teşvik Sistemi ile 6 Bölge, detaylar için tıklayın.

ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

Bölgeler itibari ile "Asgari Yatırım Tutarları", detaylar için tıklayın.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ TEŞVİKLERİ

Demir çelik sektöründe teşvik edilen ürünler, detaylar için tıklayın. 

The Framework of New Investmen

TAVUK DÜNYASI

Hizmetlerimiz
EKONOMİ BAKANLIĞI-YATIRIM TEŞVİK
EKONOMİ BAKANLIĞI-İHRACAT
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İTHAL İZİNLERİ
MARKA ve PATENT
Vergi Res.Harç İst.Bel. Süre Uzatımı

Süre Uzatımı İşlemleri

Vergi Resim Harç İstisnası geçerlilik süresi firmanızın işlem yapabileceği yegane süre demektir.
İşlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz ve devam edebilmeniz için belge süresinin olması zorunludur.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 18 aydır.
Proje ve faaliyet durumuna göre belge süreleri değişiklik arz edebilmektedir.


Süre Başvurusu:
Belge süresinin bitiminden önce başvurulması gerekmektedir.

      1-  Performans Süresi :

Faaliyet ve taahhüdünüzün belge süresi içinde tamamlanamaması halinde,
proje (iş) ve taahhüt süresi kadar daha süre uzatımı yapılabilir. 

2- Süre Kaydırımı         :

Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk istisna tarihi arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak eklenmesidir.
Belge kapsamında uygulanan ilk istisna süre kadar azami 3 ayı geçmemek üzere belge süresinin başlangıç ve bitiş tarihi uzatılır.

3- Mücbir sebepler       :

Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, ilave süre verilebilir:

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın

b)Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması

c)Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması

d)Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

e)Grev ve lokavt

f) Karşılığı ihracat süresi içerisinde yerine getirilmediği için prefinansman hükümlerine tabi hale gelen peşin döviz ile ilgili ihracatın yapılamaması (ithalatçı firmadan ihracatın belirlenen süreden daha geç yapılmasının istenildiğine dair alınan yazı veya diğer haklı sebeplere ilişkin bilgi ve belge ile).

 

 

Anıt Caddesi Şakak Apt. No:8/13 06580, Tandoğan / ANKARA | bilgi@anadolumusavirlik.com | (312) 212 73 20 | (312) 212 73 44