WwwAjans

E TUYS SİSTEMİ UYGULAMAYA BAŞL

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yeni Teşvik Sistemi açıklandı, detaylar için tıklayın.  

TÜRKİYE 6 BÖLGEYE AYRILDI

Yeni Teşvik Sistemi ile 6 Bölge, detaylar için tıklayın.

ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

Bölgeler itibari ile "Asgari Yatırım Tutarları", detaylar için tıklayın.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ TEŞVİKLERİ

Demir çelik sektöründe teşvik edilen ürünler, detaylar için tıklayın. 

The Framework of New Investmen

TAVUK DÜNYASI

Hizmetlerimiz
EKONOMİ BAKANLIĞI-YATIRIM TEŞVİK
EKONOMİ BAKANLIĞI-İHRACAT
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İTHAL İZİNLERİ
MARKA ve PATENT
Vergi Res.Harç İst. Belgesi Alımı

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI BELGESİ ALIMI 

Belgesiz İşlemler


Bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenen işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara; ihracata ilişkin olduğunun tevsiki halinde işlem yapan kuruluşlarca 4 üncü madde hükmü, çerçevesinde re'sen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.

 

Belgeli İşlemler


İhraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin ithali ile yurt içi alımları ve bunlarla ilgili işlemler, bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirlenen ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar, Müsteşarlığa müracaat ederek Dahilde İşleme İzin Be1gesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak zorundadırlar.

 

 

VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

1.     Dilekçe

2.     Vergi Resim Harç İstisnası Proje Formu (Ek-2)

3.     Kapatma yazısı fotokopileri)

4.     Ticaret Sicil Gazetesi

5.     İmza Sirküleri

6.     Son yıla ait Bilanço ve Kâr-Zarar Cetveli (Vergi dairesince tasdikli),**

7.     İhracat Taahhütnamesi

8.     Faaliyet Belgesi (Faaliyet konusuna göre alınmış izin/ruhsat/sözleşme)

9.     Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler

Anıt Caddesi Şakak Apt. No:8/13 06580, Tandoğan / ANKARA | bilgi@anadolumusavirlik.com | (312) 212 73 20 | (312) 212 73 44