WwwAjans

E TUYS SİSTEMİ UYGULAMAYA BAŞL

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Yeni Teşvik Sistemi açıklandı, detaylar için tıklayın.  

TÜRKİYE 6 BÖLGEYE AYRILDI

Yeni Teşvik Sistemi ile 6 Bölge, detaylar için tıklayın.

ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

Bölgeler itibari ile "Asgari Yatırım Tutarları", detaylar için tıklayın.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ TEŞVİKLERİ

Demir çelik sektöründe teşvik edilen ürünler, detaylar için tıklayın. 

The Framework of New Investmen

TAVUK DÜNYASI

Hizmetlerimiz
EKONOMİ BAKANLIĞI-YATIRIM TEŞVİK
EKONOMİ BAKANLIĞI-İHRACAT
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İTHAL İZİNLERİ
MARKA ve PATENT
Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre

DAHİLDE İŞLEME BELGESİ SÜRE UZATIMI

Süre Başvurusu: Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Süre Uzatma Şartları:Süre uzatmanın şartı, ihracat ve ithalat durumunuza göre değişmektedir. Bu sürelerin tamamı alma hakkınız olan süreler değildir.
Her süre talebinin alınabilmesi için kendisine has şartları vardır.

Belgeniz kapsamında Performans, Süre Kaydırımı, Mücbir ve Haklı Sebep olmak üzere ihtiyacınıza uygun olarak 4 şekilde verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır. 

     1-  Performans Süresi :

Belge kapsamında öngörülen ihracat taahhüdünüzün USD değerinin
%50 sini gerçekleştirmeniz halinde belge orijinal süresinin yarısı kadar daha ek süre
alabilirsiniz.

2- Süre Kaydırımı         :

Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk ithal tarihiniz arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak eklenmesidir.
Belge kapsamında öngörülen ithalatın veya yerli alımın geç yapılması halinde aradaki süre kadar azami 3 ayı geçmemek üzere belge süresinin başlangıç ve bitiş tarihi uzatılır.

3- Mücbir sebepler       :

Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir:

a)          Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın

b)          Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali

c)           Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması

d)          Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması

e)          Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

f)            Grev ve lokavt

4-   Haklı Sebep              :

Belge kapsamında öngörülen ihracatın gerçekleşmesi ancak ithalatının yapılamaması halinde, ithalatın gerçekleşebilmesi için sadece ithalat süresi belge orijinal süresinin yarısı kadar daha uzatılabilmektedir.

Anıt Caddesi Şakak Apt. No:8/13 06580, Tandoğan / ANKARA | bilgi@anadolumusavirlik.com | (312) 212 73 20 | (312) 212 73 44